Blok Fysiotherapie - Egmond aan Zee » specialismen » medical fitness instructor

Medical Fitness Instructor

De opleiding Medical Fitness Instructor wordt gegeven
door Fysiophysics te IJsselstein. De opleiding duurt
een jaar waarbij twee examens plaatsvinden.
Het eerste examen betreft het Personal Trainer
gedeelte en op het eind volgt het eindexamen Medical
Instructor en het maken van een eindscriptie.
De opleiding bestaat uit theorie en praktijk.
Iedere les wordt gevolgd door een tentamen,
die men online thuis moet maken.
Personal training is het individueel begeleiden van
klanten bij het behalen van hun individuele doelen
door middel van training, mental coaching en
voedingsbegeleiding. De Personal Trainer is een
ervaren en gediplomeerde instructor/therapeut
die tevens de opleiding “personal Trainer”met
goed gevolg heeft doorlopen.

De Personal  Trainer:
 • Is op de hoogte v/d meeste recente inzichten op het gebied van fitness en training.                   
 • Is in staat fitnessoefeningen en toestellen te kunnen analyseren op basis van kinesiologie en functionele anatomie.                                      
 • Is in staat om de beginsituatie en einddoelen v/d klant te kunnen objectiveren door middel van een gerichte intake procedure.                            
 • Is in staat om een specifiek trainingsprogramma op te kunnen stellen, afgestemd op de beginsituatie en specifieke doelen v/d klant.                      
 • Is in staat om de klant een gericht voedingsadvies te verstrekken en zonodig de juiste voedingssupplementen te kunnen aanbevelen.                       
 • Is in staat om de klant op een professionele en adequate manier te trainen en te coachen op zowel fysiek als mentaal vlak.                                                                                    De MedicalFitness Trainer:

 • Bezit alle kennis en vaardigheden v/d Personal Trainer.                                                                       
 • Is in staat om de plaats van MedicalFitness binnen de gezondheidszorg aan te geven , specifiek in relatie tot fysiotherapie en fitness.                  
 • Is op de hoogte v/d meest recente inzichten betreft specifieke en a-specifieke klachten aan nek, schouder, onder andere rug, bekken en knie.             
 • Kan werken volgens Fysio Physics Methode**.                                                                                      
 • Heeft kennis van houding en rugscholing volgens methode Brügger.                                          
 • Beheerst de Easy Taping Methode.                                                                                                   
 • Is in staat om individuele en groepstrainingen te verzorgen voor specifieke doelgroepen op basis van recente wetenschappelijk onderbouwde inzichten (evidence based).                          
 • Is in staat om van verschillende sporten een bewegingsanalyse te maken en een sportspecifieke training op te zetten.                                     
 • Is in staat om voor mensen met specifieke klachten als rug-, schouder- ,knie-, en RSI klachten een hersteltrainingsprogramma op te stellen.              
 • Is in staat om voor mensen met een COPD en hart- en vaatziekte een trainingsprogramma op te stellen
(bron: Fysiophysics 2009)

Raymond Blok heeft de opleiding Medical Fitness Instructor in 2009 gedaan en succesvol afgerond.

**De Fysio Physicsmethode is gebaseerd op het VET-principe van Fysio Physics namelijk:
 • Voeding
 • Educatie
 • Training

tekst vergroten / verkleinen | print pagina